fbpx
Dankort logo Visa logo Mastercard logo MobilePay logo Anyday logo 1
Bestil inden kl 16 og vi sender i dag - Gælder alle hverdage
Menu

BÆREDYGTIG LEG

Det bedste for vores børn og deres fremtid

Når vi deles om legetøj, kan alle få glæde af det bedste legetøj, når det er mest relevant for barnets udvikling. DearBaby gør det let at bidrage til en grønnere fremtid.

FRA BABY TIL BARN

Når barnet går fra at ligge, til at dreje, sidde, kravle og gå, åbner det op for helt nye måder at lege og udforske omgivelserne på. Det stiller høje krav til barnets legetøj, fordi barnet har brug for gode ting at lege med for at kunne udvikle sig i legen og tilegne sig erfaringer… Læs mere

FORÆLDRE

Det er vores ansvar at møde barnet, der hvor barnet befinder sig i sin udviklingsrejse. Vores modsvar former nemlig barnets forståelse af sig selv, som definerer, hvordan barnet senere håndterer egne oplevelser… Læs mere

MILJØ

150 stykker kvalitetslegetøj - leveret mens det er relevant. Deleordningen af legetøjet giver os mulighed for at opretholde legetøjets nyhedsværdi for flere børn, som netop har en stimulerende effekt på legen, uden at vi bidrager til overbrug… Læs mere

SAMFUND

Barnets oplevelser i de første leveår danner grundlaget for, hvordan barnet med tiden bliver et velfungerende og socialt væsen i samfundet. At være nysgerrig og fri til at udforske, er den hurtigste og mest effektive måde at lære færdigheder på i den virkelige verden… Læs mere

Legetøj på abonnement - grafisk design af baby der leger på jordkloden

FN’S VERDENSMÅL

DearBaby bæredygtig leg og bæredygtig legetøj

Børnekonventionen skal sikre, at alle børn har samme rettigheder verden over. I konventionen er børns leg beskyttet, fordi alle børn har ret til at lege, så de kan udvikle sig. 

Børn skal opleve, prøve, røre og lege for at forstå, hvordan verdenen fungerer. Leg spiller en betydelig rolle i udviklingen af børns hjerne i de første leveår, og derfor er det vigtigt at prioritere legen og skabe et trygt rum, hvor børn frit kan udforske og lære om verden. Når børn leger, er det et sundheds- og trivselstegn, fordi børn er ikke i stand til at lege, hvis de er syge, føler sig utrygge eller trives dårligt.

I DearBaby ønsker vi at skabe gode betingelser for legen ved at tilbyde børn alderssvarende legetøj, der motiverer barnet til at gå på opdagelse i de færdigheder, som barnet gradvist udvikler igennem sine udviklingsspring. Formålet med DearBaby er at give dig de rette redskaber i form af relevant legetøj og masser af inspiration, så du kan starte en meningsfuld leg, der bidrager positivt til dit barns udvikling. Samtidig undgår du at bruge tid på at skulle finde rundt i legetøjsjunglen, og du slipper for dyre fejlkøb.

ANSVARLIGT FORBRUG OG PRODUKTION

“En bæredygtig udvikling skal sikre menneskenes nuværende behov uden at forringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres”
FN’s kommission for Bæredygtig Udvikling

Vi mennesker forbruger mere, end vi nogensinde har gjort før. I Danmark forbruger vi langt flere ressourcer, end jorden kan nå at genskabe. Både virksomheder og private forbruger har et ansvar for, at det materielle forbrug mindskes.

Hos DearBaby ønsker vi at tilbyde dig en alternativ måde at forbruge legetøj på, hvor vi lejer frem for at eje. Når vi deles, reducerer vi i fællesskab forbruget og produktionen af legetøjet.

Kun det bedste

Vores forretningsmodel gør det muligt, at alle kan få glæde af det bedste legetøj, når det er mest relevant for deres barns udvikling. Vores medlemsbedømmelser og vores ekspertpanels viden om børns udvikling bidrager til at definere, hvilket legetøj som har højest legeværdi i en bestemt alder. Samtidig hjælper konceptet forbrugerne med at minimere fejlkøb, så vi nedbringer overproduktion af legetøj og emballage. Ingen har glæde af legetøj, der ligger passivt på børneværelset – hverken dit barn eller miljøet. Legetøj skal ikke blot blive til affald, når barnet vokser fra det – det skal cirkulere. Det forlænger levetiden på det enkelte stykke legetøj, og flere familier får glæde af mere varieret legetøj, uden at skulle eje bunkevis af legetøj.

No 12 dk 1600 x 800 spot02 text02 1

“DearBaby bidrager til at skabe et mere ansvarligt forbrug af legetøj – uden at få på kompromis med kvaliteten. Ligesom vores kasser tilbyder barnet varierede legeoplevelser.”
Dorthe Klitgaard Thomasen, Stifter af DearBaby

0

FRA BABY TIL BARN

Barnet fra 0-3 år udvikler sig hurtigere end på noget andet tidspunkt. Hos DearBaby ønsker vi at skabe gode betingelser for legen med relevant og varieret legetøj, der bidrager til barnets udvikling:

“Antallet af forbindelser mellem hjernecellerne og kvaliteten af forbindelserne er afhængige af de oplevelser, som barnet udsættes for. Jo flere forskellige oplevelser barnet får, jo bedre kan det opbygge sin egen hjerne”
Babies, 2020

Ifølge legeforsker Ditte Alexandra Winther-Lindqvist skal vi ikke undervurdere, hvor vigtigt det er, at børn har gode ting at lege med:

“Nyt legetøj har en helt særlig stimulerende effekt på børns leg, både i forhold til hvor længe de leger med noget, og hvor kreativt de undersøger og bruger det”
Winther-Lindqvist, 2020

Cirkulært

Hos DearBaby tilbyder vi børn legetøj, som understøtter deres udviklingsrejse og motiverer dem til udforske deres nye færdigheder. Men vi ønsker ikke at opfordre til køb og smid væk kulturen, og derfor har genbrug af legetøjet været afgørende i udviklingen af DearBaby.

På billedet ses Heidi spejl fra Liewood og abebidering fra Matchstick Monkey som har været en del af DearBaby’s abonnementskasser længe fordi de scorer højt i bedømmelser.

Læs mere om, hvordan vi bruger medlemsbedømmelser til at sikre høj legeværdi af vores legetøjskasser.

Bæredygtig leg og bæredygtig legetøj hos DearBaby
1

FORÆLDRE

Måden vi guider og opmuntrer barnet på, forbereder hjernen på livets nye erfaringer og lægger grundstenene indenfor tale, matematik, kreativitet og logik. Vi tror på, at indsigt er vejen frem til at forstå barnets adfærd. Når vi som forældre forstår, hvad udviklingspring betyder for barnets adfærd, bliver det lettere at være sammen med sit barn, fordi vi bliver i stand til at træffe nogle bedre valg i de svære situationer. Derfor vil du som medlem af DearBaby altid modtage en blanket om barnets udvikling og inspiration til lege, som stimulerer og aktiverer dit barn igennem sine udviklingstrin.

Nysgerrighed

Børn er nysgerrige små opdagelsesrejsende, og det er igennem legen de undersøger og lærer om verdenen. De afprøver deres krop, i takt med at deres færdigheder udvikles, og de undersøger deres omgivelser med ihærdighed. Det kan tolkes som ulydighed, men bør ses som en instinktiv nysgerrighed, som er vigtig at fastholde. Information er derfor endnu en hjørnesten i udviklingen af DearBaby, fordi det betaler sig at hjælpe vores børn godt igennem de forskellige udviklingsstadier. DearBaby er en langsigtet investering i dit barns udvikling og den verden han eller hun skal vokse op i 🌱

Bæredygtig leg og bæredygtig legetøj hos DearBaby

Vi arbejder for at jeres hverdag bliver lettere. Derfor gør vi alt forarbejdet – så I kan fokusere på hinanden og jeres barn.

2

MILJØ

Lidt grønnere

I DearBaby har vi igennem forskning og brugerundersøgelser gjort det muligt at definere, hvilket legetøj der har høj legeværdi og giver bedst mening for barnet i de forskellige udviklingsstadier. Generelt er 30 dage med et nyt stykke legetøj nok. Når nyhedsværdien forsvinder, så er barnet nemlig hurtigt videre.

Når du opdager, at dit barn ikke længere interesserer sig for et stykke legetøj, er det som oftest, fordi barnet har afkodet legetøjets funktion. Men af miljømæssige og økonomiske hensyn kan vi selvfølgelig ikke købe nyt legetøj hele tiden.

Bæredygtig leg og bæredygtig legetøj hos DearBaby

Leje frem for køb

Derfor giver det god mening at leje legetøj frem for at købe. Det betyder, at flere børn kan få glæde af det samme legetøj, når det er mest relevant i deres udvikling. Deleordningen af legetøjet giver os mulighed for at opretholde legetøjets nyhedsværdi for flere børn, som netop har en stimulerende effekt på legen, uden at vi bidrager til overbrug. I DearBaby omfordeler vi systematisk legetøjet, så vi kan forlænge brugen af hvert enkelt stykke legetøj. Samtidig mindsker vi fejlkøb og nedbringer overproduktion af legetøj og emballage.

3

SAMFUND

Det er i de første leveår, at barnet lærer, “hvordan det skal blive medlem af samfundet.” Alle erfaringer bliver en del af barnets rygsæk, som det senere skal bruge for at indgå i de voksens samfund. Legen er hele barnets verden – det kan slet ikke lade være med at lege. Vores engagement og tilstedeværelse i legen er den bedste grobund for at bevarede en instinktiv nysgerrighed. Samtidig er omsorg og rummelighed fra de nærmeste fundamentet for barnets selvopfattelse.

Fælleskab

Hos DearBaby ønsker vi at give børn og deres forældre tid til at lege – gennem relevante legeoplevelser. Gennem opmuntring, anerkendelse og legetøj som de har mulighed for at forstå, bidrager vi til en positiv udvikling af deres selvværd og færdigheder. I legen får børn virkelig erfaringer, der gradvist skal lære dem at indgå i samfundet. Talenter, præferencer og personlighed er baseret på barnets erfaringer i de første 3 leveår. Et fundament, som barnet efterfølgende bygger ovenpå, så det gradvist spirer til et selvstændigt individ, som skal indgå i fællesskabet.

De positive erfaringer danner grundlaget for kreative, sociale og intellektuelle evner, som samfundet i dag efterspørger. Eksempelvis er rolleleg en vigtig del af børns udvikling, fordi det gør dem i stand til øve sig i at ‘lade som om’. Børn kan ikke lære at være mennesker. De skal opleve det for at lagre det i deres underbevidsthed.

Bæredygtig leg og bæredygtig legetøj hos DearBaby

Som medlem af DearBaby sikrer du, at din barn altid får varierede legeoplevelser, som er med til at udvikle dit barns fantasi. DearBaby’s legetøjskasser er udviklet til at stimulere alle dit barns sanser, og vi finder legetøj, som du ikke selv havde tænkt på.

4