🇩🇰 DearBaby fylder 2 år. Få dit medlemskab til kun 299 DKK/måned – Brug RABATKODEN HURRA2 – Ingen binding 🇩🇰

EKSPERTPANEL OG FORSKNING

DearBabys ekspertpanel og forskning er en vigtig del af vores koncept. Vi samarbejder med en række fagpersoner, som bidrager med deres viden omkring børns udvikling og trivsel fra 0 til 3 år. Alle eksperter medvirker frivilligt med missionen om at hjælpe forældre til at give deres børn den bedste start på livet. Så lad os om at læse de tykke bøger og få leveret en afmålt portion viden om dit barns aktuelle udviklingsspring i hver legetøjskasse. Viden sikrer, at du har det bedste udgangspunkt i at forstå og støtte dit barn i sin udvikling.

Nysgerrighed er nøglen til viden for børn. Derfor har børn en naturlig nysgerrighed på nyt legetøj og er ekstra optaget af legetøj, der udfordrer de evner, der ligger lige ud over dem, som de i forvejen besidder. Samtidig er det vigtigt ikke at stille børn alt for svære og uoverskuelige opgaver. Når dit barn lykkes, opbygges selvtilliden og motivationen for at gå på opdagelse.

Legetøj på abonnement
Legetøj på abonnement
Hjerneforsker
Audrey van der Meer
HJERNEFORSKER

Professor i neuropsykologi og neurolog på Norges Tekniske Naturvidenskabelige Universitet. Forsker i adfærd og perceptuel læring inden for spædbørns udvikling.

“Kvaliteten af de forbindelser som bliver skabt i hjernen hos din baby er afhængige af de oplevelser som barnet udsættes for. Det betyder, at desto flere varierede oplevelser som barnet får, jo bedre kan det opbygge sin egen hjerne.”

Speciallæge
Yamuna Ratnasingham
SPECIALLÆGE

Børne- og ungdomspsykiatri ved Hejmdal Privathospital. Uddannet i 2015 som Body Movement Terapeut.

“Børns udvikling og kreativitet udvikles i leg. Legen er den eneste måde, hvor både børn og voksnes personlighed kan udfolde sig på den mest diverse måde”

børnefysioterapeut
Lene Raadkjær Jørgensen
BØRNEFYSIOTERAPEUT

Privatpraktiserende i Esbjerg. Udgiver af app’en BabyTummel og underviser på mange BabyTummelhold.
BabyTummel er både nørdet viden omkring bevægelseskvalitet og muskulære balancer i Babykroppen, men også masser af inspiration til sansestimulering, leg og stjernestunder.

”Via tummel og leg kan vi som forældre være med til at give baby/barnet en masse kropslige erfaringer – erfaringer som bliver grundlaget for deres videre motoriske rejse”

rikke winckler ekspertpanel
Rikke Winckler
FORÆLDRERÅDGIVER, PÆDAGOG OG PSYKOTERAPEUT
Peaceful parent- og emotion coach samt indehaver af forældresparring.dk. Underviser i følelseshåndtering og emotion coaching samt vredeshåndtering. Live og online kursusholder og podcaster.
“Voksne er tit optagede af, at børn skal lære at opføre sig “ordentligt”, men forudsætningen for,  at man kan det, er, at man kan styre og regulere sine følelser. En af de mest oversete faktorer i børneopdragelse er børns umodne hjerner, som driver deres opførsel.  Vi står i et kæmpe paradigmeskift i den måde, vi ser og anskuer børn på. Skiftet er baseret på faktuel viden og forskning om, hvordan børn udviklingsmæssigt “virker” indefra. Det er en kæmpe kontrast fra tidligere tider, hvor vi udelukkende så på børns opførsel og væremåde “udefra” og ikke vidste, at den manglende impulskontrol, evne til at regulere og berolige sig selv var et spørgsmål om modenhed.”
Information og støtte til forældre og fagpersoner
Sovende Børn
Information og støtte til forældre og fagpersoner

Forening bestående af fagpersoner med forskellig baggrund som f.eks psykolog, neuropædagog, fysioterapeut, søvn- og ammevejleder mm., der alle arbejder tværfagligt med graviditet, fødsel og familieliv. Sovende Børn giver vejledning og information om babyer og børns søvn og søvnproblemer. Talsperson Mia Bernscherer Bjørnfort, Søvn- og ammevejleder, medstifter af Sovende Børn.

“Forventningerne til barnets søvn afviger ofte fra barnets biologisk normale søvn. Ofte skal der dog ganske lidt information til, for at forældrene får en bedre forståelse af søvnen og derigennem også redskaber til bedre at understøtte hele familiens søvn. Barnets unikke behov for sensorisk stimuli er blot ét af de redskaber forældre med fordel kan være opmærksomme på.”

Pædagog
Kirsa Björkmann Nilsson
PÆDAGOG
“Som pædagog er jeg optaget af mennesker. Og særligt efter jeg selv er blevet mor er jeg nu optaget af det lille barns alsidige udvikling. Vi ved, det er i samspillet med den guidende voksen, kombineret med børneinitierede lege, at det enkelte barn motiveres til at udvikle sine motoriske, sproglige, personlige og sociale kompetencer. Det er særligt legen og fordybelsen heri, som er omdrejningspunktet for barnets læringsmuligheder. Barnet vil helt naturligt lære gennem leg, bl.a med stimulerende og udviklende legetøj, som er tilpasset barnets udviklingstrin samt alder. I dag ved vi også at barnets udvikling, gennem leg, er en del af forudsætningen for at begå sig senere i livet. Vi må derfor ikke underpriorterer legen.”
familiepædagog
Siv Fuglsang
FAMILIEPÆDAGOG

Forældresparring og familiestøtte. Uddannet pædagog med speciale i pædagogik, krop og læring, refleksion, erkendelse, etik og moral.

“Frustrationer er nødvendige, når børn øver sig på noget nyt. Da frustrationer er energi, og her i findes ønsket om at kunne. De balancerede frustrationer mellem det barnet kan selvstændigt og det, det kan ved samspil, er motivationen og drivkraften bagved barnets standhaftighed.”

Pædagog
Tine Juul-Brinkmann
PÆDAGOG

Pædagog i en bevægelsesbørnehave.

“En af vores vigtigste opgaver som forældre er at skabe rum og tryghed til leg og læring. Når barnet er motiveret og inspireret, har det lyst til at lære og udvikle sig. Ved at tilbyde legetøj som er på barnets niveau, støtter vi barnet i dets udvikling, der hvor det er. Og skaber lærings glæde, som forhåbentligt vil følge barnet hele livet.”

Børnefysioterapeut
Lisbeth Svenstrup
BØRNEFYSIOTERAPEUT

Aalborg universitetshospital, børneafdelingen. Udredning af børn: psykomotorisk udvikling og tilknyttede problemer, samt sansemotoriske vanskeligheder.

“Det er vigtigt at forældrene gør en indsats for at aktivere sit barn med legetøj, musik eller små lege. Ellers kan barnet komme bagud motorisk. Desuden styrker varierede oplevelser barnets selvtillid.”

Børnefysioterapeut
Ninna Pedersen
BØRNEFYSIOTERAPEUT

Arbejdsområde: børn og spædbørn med sansemotoriske problemer.

“Sanseleg i en tidlig alder har stor betydning for opvæksten. Børn, der bliver stimuleret godt, bliver simpelthen dygtigere både motorisk og kognitivt.”

Søvncoach
Katrine Arnhem
SØVNCOACH

Søvn-og ammevejleder. Kranio sakral- og zoneterapi børn 0-3år. Vejleder i babysøvn, babymotorik og babymassage.

“Jeg tror på trygge overgange, om det drejer sig om søvn eller udvikling. Jeg tror på, at man skal se barnet hvor det er, og ikke hvor det skal hen. For mig er det derfor vigtigt, at børn stimuleres, motiveres og styrkes i den naturlige udvikling, som de er i.”

Børnefysioterapeut
Julie Veronika Lade
BØRNEFYSIOTERAPEUT

Fysioterapeut, uddannet inden for baby- og børnefysioterapi i 2017. Startede i 2018 Sansefys, en børnefysioterapiklinik beliggende i Valby.

”Fri bevægelighed og stimulering af muskler og sanser er en forudsætning for optimal motorisk udvikling”

Babysigning
Pernille Hjortshøj
BABYSIGNING

Certificeret i BabySigning. Instruktør i babyrytmik. Børnesundhedsvejleder, ammevejleder og socialrådgiver.

“Ved at styrke barnets motorik og musikalske sans hjælper, vi barnets udvikling på vej. Og ved at tage udgangspunkt i barnets nærmeste udviklingszone (NUZO) fremmes lysten til at lære, allerede fra baby er spæd.”

Børneergoterapeut
Cecilie Rothschild Henriksen
BØRNEERGOTERAPEUT

Uddannet ergoterapeut, certificeret Advanced Sensory Integration terapeut, certificeret Stimulastik-instruktør® samt certificeret Babysvømnings-instruktør.

“Leg, motorik, læring og sansebearbejdning er essentielt for alle børn. Som ergoterapeut tænker jeg på ”det hele billede” og ser derfor hele barnet og tilpasser lege og aktiviteter til det enkelte barn. Det skal være stimulerende, sjovt og motiverende.”

Babytegnskonsulent
Naja Bach Leegaard
BABYTEGNSKONSULENT

Uddannet pædagog og videreudannet i pædagogisk psykologi med særlig interesse for de 0-2-årige. Ejer af Babytegn for de Mindste, hvis formål er at støtte forældre og professionelle i brugen af babytegn.

”At blive set, mødt, forstået og anerkendt har stor betydning for det lille barns udvikling. Det giver selvtillid og selvværd og skaber et solidt fundament for den videre udvikling. Med babytegn får vi indblik i børns indre verden, før de kan tale. Det hjælper os til at imødekomme deres behov, forstå deres tanker og anerkende deres følelser.”

Børnekiropraktor
Din Børnekiropraktor
Specialister i baby– og børnekiropraktik

Specialister i baby– og børnekiropraktik, børnemotorik, børnefysioterapi, ammehjælp og HjerneHarmoni.

“Hos Dinbørnekiropraktor er vi 3 børnekiropraktorer, en børnefysioterapeut og en jordemoder. Vi besidder alle kompetencer vi har erfaret os igennem mange års uddannelse og kurser som ligger udover vores almene faguddannelse. Vi er alle specialiseret i at varetage babyer og børns behov indenfor bevægeapparatet, motorik og adfærd. Vi går ikke på kompromis med vores faglighed og ser den enkelte baby eller barn som et HELT lille menneske. Alle børn skal behandles forskelligt for at få en ens behandling hos os.”

Vidunderlige uger
Vidunderlige Uger
30 års forskning i udviklingsspring

Deres forskning i babyers udvikling viser at babyer gennemlever 10 mentale kvantespring i deres første 20 levemåneder, som ligger fundamentet for barnets talenter, præferencer og personlighed.

“Under et spring, fra ét neurologisk udviklingstrin til det næste, sker der store forandringer i babyens hjerne, på ganske kort tid. Det åbner op for at barnet kan forstå mere, og lære nye færdigheder. Det interessante er at disse spring finder sted hos alle børn på samme tidspunkter, med få ugers nøjagtighed. Hver stor forandring giver barnet en ny evne og ændrer den måde, det opfatter verden på. Og hver gang en ny sansning overvælder barnet, giver den også barnet mulighed for at lære et nyt sæt færdigheder, der passer til den nye verden det kan sanse.”

Ekspert de gode nok mødres klub
Anne Halkjær
PSYKOLOG

Indehaver af Med hinanden, som tilbyder terapi og rådgivning til mødre. Udvikler af konceptet De Gode Nok Mødre, som indeholder online produkter, online forløb og en medlemsklub for Gode Nok Mødre.

“Mange af os mødre hviler ikke I, at vi er gode nok, som vi er. Vi frygter, at vores børn tager skade af vores fejltrin.

Ud af kærlighed til vores barn, anstrenger vi os og overhører os og vores egne menneskelige behov. Vi kommer nemt til at sidde fast i ”sure-lorte-mor” cirklen med skæld ud, massiv dårlig samvittighed, udmattelse og endnu kortere lunte.

Min mission er at hjælpe udmattede mødre med at lære OGSÅ at tage sig af sig selv med god samvittighed, så de kan bevare roen og rumme og guide deres børn i alle deres følelser UDEN at brænde ud.

God nok er godt nok!”