Aktion-reaktion

Forståelsen af aktion-reaktion er en vigtig del af børns kognitive udvikling, fordi det hjælper dem med at forstå, hvordan de kan påvirke deres omgivelser. Legetøj markeret med ‘aktion-reaktion’ udvikler børns forståelse af, at deres handlinger har en effekt. Eksempelvis legetøj med lys og lyd, hvor de får en tydelig reaktion, når der trykkes på en knap. Det lærer dem at tænke kritisk og forudse konsekvenserne af deres handlinger, hvilket udvikler deres kognitive og motoriske færdigheder.