Prøv første måned for kun 299 DKK. – Brug RABATKODEN JATAK – Ingen binding

Hvordan udvælger vi legetøj?

Legetøj skal være sjovt – støtte børn i deres udvikling og ikke indeholde nogen former for skadelig kemi. Udvælgelsen er baseret på 4 særlige kriterier.

MENTAL STIMULERING

Knytter sig til dit barns forståelse af verden. Det sker i 10 udviklingsspring, hvor dit barn lærer om alt fra mønstre til kategorier.

FRI FOR SKADELIG KEMI

CE-mærket legetøj gør, at legetøjet altid lever op til lovgivningen om sikkerhed og ikke indeholder skadelig kemi.

Legetøj

MOTORISK STIMULERING

Knytter sig til dit barns krop og fysik. Pludselig kan dit barn krybe sig frem, kravle eller måske endda gå.

LEGEVÆRDI

Legetøj med høj legeværdi er interessant for vores børn i længere tid, fordi det matcher barnet fokus lige nu i sin udvikling.

Hvordan udvælger vi legetøj?

Legetøj skal være sjovt – støtte børn i deres udvikling og ikke indeholde nogen former for skadelig kemi. Udvælgelsen er baseret på fire særlige kriterier og et tæt samarbejde med vores ekspertspanel.

MENTAL STIMULERING

MOTORISK STIMULERING

FRI FOR SKADELIG KEMI

HØJ LEGEVÆRDI

Legetøj
Legetøj
MENTAL STIMULERING

Udvælgelsen af legetøj til vores kasser tager altid afsæt i videnskabelig forskning og anerkendt information om babyer og børns mentale udvikling. Det betyder, at vi udvælger legetøj med egenskaber, som dit barn i perioden ofte starter med at vise interesse for.

Udover at levere “redskaberne” til at aktivere dit barn, giver vi dig også mulighed for let at forstå, hvordan du bedst støtter dit barns mentale udvikling uge for uge gennem meningsfyldt leg. Derfor vil du altid finde en blanket i kassen, som informerer dig om dit barns aktuelle udviklingsspring, og hvilken leg som dit barn vil elske lige nu.

FORSKNING OM DIT BARNS HJERNE

Alle undersøgelser viser, at det betaler sig at hjælpe vores børn godt igennem udviklingsstadier, hvor nye neurologiske forbindelser opstår i hjernen. Det sker hele 10 gange i barnets første 20 levemåneder (Frans Plooij Arnhem, Vidunderlige uger). Måden vi guider og opmuntrer barnet på, forbereder hjernen på livets nye erfaringer og lægger grundstenene inden for tale, matematik, kreativitet og logik. Til dem, som ønsker yderligere inspiration til leg i barnets første 3 leveår, kan vi anbefale bogen Baby Hjerner.
Forfatterne Linda Acredolo og Susan Goodwyn arbejder begge med forskning i spædbørn og babyers udvikling og har tidligere skrevet Baby Signs, der fik stor international opmærksomhed. Denne bog er henvendt til forældre til småbørn, der interesserer sig for – og gerne vil stimulere – deres barns mentale udvikling.

LEGETØJ TIL DIT BARNS UDVIKLING

Hvordan udvælger vi legetøjet, som passer til alle børn?

Her må vi skynde os at sige, at det kan vi heller ikke. Alle børn er unikke og ikke alle har de samme præferencer. Dog har man ved at studere børns udviklinge i de første leveår fundet frem til, at alle børn kommer igennem specifikke udviklingsspring på nogenlunde samme tid, udregnet ud fra terminsdatoen. Disse spring betyder, at barnets verdensopfattelse udvikler sig trin for trin, hvilket for mange forældre opleves som hårde perioder.

”Vi er nu i stand til at forudsige med en margen på helt ned til én uge, hvornår forældre kan forvente, at deres spædbørn skal igennem én af disse vanskelige perioder”.
_(Frans Plooij Arnhem, forfatter af bogen Vidunderlige uger)

Indenfor få uger mellemrum vil alle børn og dermed også forældre opleve disse spring.

Forskning har betydet, at vi mere end nogen sinde har en fornemmelse af at spædbørn besidder et stort potentiale, som kan udvikles gennem sjove aktiviteter og udfordrende oplevelser i de første leveår. Forældre kan glæde sig over at den slags stunder skaber et solidt fundament for fremtidig indlæring. _(Susan Goodwyn, forfatter af bogen Baby Hjerner)

DearBaby konceptet giver både en sjov og lærerig oplevelsesrejse i at udforske de mange overraskende evner, din baby besidder. Med viden om din babys udvikling og kreative redskaber er du bedre klædt på til at give dit barn nogle erfaringer, som virkelig gør en forskel. Børn, som oplever, at deres behov imødekommes og deres interesser forfølges af deres omsorgspersoner, vil etablere gode tilknytningsforhold, som er en vigtig start for den lille personlighed.

Motorisk stimulering
Motorisk stimulering
MOTORISK STIMULERING

Det er gavnligt at øve visse motoriske færdigheder i bestemte perioder af dit barns første leveår.

Når dit barn bliver betaget af et stykke legetøj, er det oftest fordi legetøjet rummer elementer, som barnet finder naturligt og interessant at gå på opdagelse i motorisk.

Det kan være, åbne -lukke, stable.. og vælte eller lyde, musik og farver, som lokker til en motorisk handling fra deres nyerhvervede evner. Der er mange facetter, som legetøj opfylder på hver sin måde, og som børn synes er sjovt på bestemte tidspunkter i deres udvikling.

ØVELSE GØR MESTER

Alle disse erfaringer tager vi højde for i udvælgelsen af legetøjet. Eksempler kunne være nakketræning, balancetræning og stableøvelser. Nogle vil være relevante at øve i længere perioder gennem nyt og spændende legetøj, som kan fastholde motivationen og lysten til at udforske deres nye kompetencesæt.

Legetøjet, som udvælges til det motorisk formål, er derfor valgt på baggrund af funktionen til at øve og give dit barn erfaringer med en ny færdighed i et nyt udviklingsspring.

CE mærket
CE mærket
FRI FOR SKADELIG KEMI

Det er helt afgørende for os, at vores legetøjskasser er sammensat af produkter, som er helt fri for skadelig kemi og hormonforstyrrende stoffer. I samarbejde med vores leverandører sikrer vi altid, at legetøjet lever op til de krav som Miljø- og Fødevareministeriets foreskriver omkring legetøj til børn under 3 år.

CE-MÆRKET

Vi udvælger kun legetøj med CE-mærket. Det er din garanti for, at legetøjet lever op til de sundheds- og sikkerhedsmæssige krav i EU.

For at kunne CE-mærke et legetøjsprodukt skal fabrikanten sikre, at legetøjet stemmer overens med legetøjsbekendtgørelsens sikkerhedskrav. Legetøjet skal enten være fremstillet i overensstemmelse med harmoniserede europæiske standarder for legetøj eller en prototype af legetøjet godkendes af en myndighed, så fabrikanten får en typegodkendelse.

På den måde sikres det, at legetøjet er fremstillet til at overholde sikkerhedskrav inden for

– fysiske og mekaniske egenskaber
– antændelighed
– kemiske egenskaber
– elektriske egenskaber
– hygiejne
– radioaktivitet

Læs mere på Miljø- og Fødevareministeriets hjemmeside.

Legetøj
Legetøj
VIDSTE DU, AT DEARBABY MEDLEMMERNE HJÆLPER TIL AT UDVIKLE LEGETØJSKASSERNE?

For at finde frem til sammensætningen af vores legetøjskasser har vi allieret os med dygtige eksperter inden for børns udvikling. Vores eksperter lægger grundstenen til udvælgelsen af legetøjet baseret på børns evner og behov for stimulering.

Alt legetøjet er yderligere bedømt af vores medlemmer. Legeværdien valideres således af vores medlemmernes bedømmelser, så vi løbende kan optimere indholdet i de aldersspecifikke kasser. Det er din sikkerhed for at modtage legetøj med høj legeværdi, som matcher dit barns alder.

HØJ LEGEVÆRDI

Legetøj har høj legeværdi, når det præsenteres for barnet på det tidspunkt, hvor dets funktioner optager barnet mentalt.

Mange produkter har samme funktion, men på forskellige måder. Variation i lys, lyd, former eller farver kan have stor betydning for dit barns motivation for at gå på opdagelse i legetøjet. Derfor udskifter vi legetøjet med en ny variant – uden at gå på kompromis med det udviklende element.

Børn er optaget af forskellige elementer i deres omgivelser på forskellige tidspunkter i deres udvikling. Et instinkt som fra naturens side er med til at sikre dygtiggørelse af deres færdigheder – Det er smart!