Finmotorik

Finmotorik er evnen til at koordinere og kontrollere små bevægelser med hænder og fingre. Det finmotoriske arbejde er en vigtig del af børns udvikling for at kunne mestre mange aktiviteter. Produkter markeret med ‘finmotorik’ er særligt velegnede til at fremme børns finmotoriske færdigheder, fordi de kan øve sig på at koordinere og kontrollere deres hænder og fingre på forskellige måder. Finmotoriske aktiviteter kræver præcision og teknik, fordi det er de helt små muskler, der arbejdes med.