Interaktive bøger

Interaktive bøger giver anledning til masser af interaktion, såsom at trykke på knapper, løfte flapper eller trække og dreje på forskellige elementer. Bøgerne inviterer barnet til at deltage aktivt i fortællingen og til at udforske historien med flere sanser. Det har en positiv indvirkning på den sproglige udvikling.

Viser 1–48 af 52 resultater

Øget engagement og interesse

Interaktive bøger fanger barnet opmærksomhed og holder det interesseret i længere tid sammenlignet med traditionelle bøger. Det øgede engagement betyder, at barnet tilbringer mere tid med bogen, hvilket fører til mere eksponering for ord og sprogstrukturer. Når barnet er aktivt deltager i læsningen, bliver barnet mere motiveret til at lytte, forstå og gentage ordene, han eller hun hører.

Børn er typisk meget interesserede i bøger, der skildrer genkendelige situationer fra hverdagen, fordi barnet kan relatere sig til de forskellige situationer. Men generelt er børn vilde med bøger, hvor de bliver inviteret med som en aktiv deltager, hvor de skal løfte en flap for at se, hvad der gemmer sig bag, eller hvor de skal dreje, skubbe eller trække i forskellige elementer for at få ting til at ske.

Dialogisk læsning

Interaktive bøger er også rigtig gode til dialogisk læsning, som handler om, at den voksen skal skabe dialog og interaktion med barnet under læsningen. Dialogisk læsning kan være med til at skabe gode samtaler, nærvær og samvær. Hvad sker der, når barnet drejer på bogens element, eller kan du huske, hvem der gemmer sig bag flappen? I kan tale om de forskellige illustrationer, og den voksne kan lade barnet pege løs og sætte ord på. Det er godt, når den voksne læser langsomt og giver sig tid til, at I kan tale om dét, der fanger barnets interesse. Det stimulerer nemlig barnets nysgerrighed og lyst til at læse, hvilket er godt for den sproglige udvikling.

Gennem interaktive elementer introduceres barnet for nye ord og begreber på en måde, der gør dem mere håndgribelige. For eksempel, når et barn løfter en flap for at afsløre et skjult objekt, lærer barnet ikke kun navnet på objektet, men barnet vil også forbinde ordet med en handling og kontekst. Det gør, at barnet bedre kan lagre ordet i sin hukommelse, fordi det er forbundet med en handling.

Derudover kan interaktive bøger også være med til at lære barnet at forstå historiens struktur: begyndelse, midte og slutning. Barnet lærer også om årsag og virkning, når han eller hun ser, hvordan deres handlinger (som at trække i et element) kan påvirke historien.

Sproglig udvikling

Interaktive bøger repræsenterer en innovativ og effektiv måde at fremme børns sproglige udvikling på. Ved at engagere flere sanser, opfordre til aktiv deltagelse og gøre læsningen mere spændende, hjælper de med at styrke børns ordforråd, fortælleevner, læseforståelse og sproglige færdigheder generelt. Samtidig skaber de værdifulde muligheder for interaktion mellem forældre og børn, hvilket er vigtigt for den sproglige udvikling.

Flere kategorier af børnebøger

SANSEBØGER

BILLEDBØGER

BØGER OM FØLELSER

INTERAKTIVE BØGER

KREABØGER

BØGER FOR VOKSNE