Bøger om følelser

Børn rummer mange følelser, som både kan være svære at forstå og håndtere. Vi har udvalgt en række bøger til jer, som omhandler forskellige følelser og situationer, så børn kan lære at genkende og navigere i egne følelser. Bøgerne giver anledning til at skabe en god og sund dialog omkring følelser.

Viser alle 35 resultater

Flere kategorier af børnebøger

LYDBØGER

BILLEDBØGER

SANSEBØGER

INTERAKTIVE BØGER

KREABØGER

BØGER FOR VOKSNE

Bøger om følelser

Børns følelsesmæssige udvikling er en kompleks proces, der spiller en afgørende rolle i deres overordnede vækst og trivsel. Fra fødslen og gennem de første fem år går børn igennem flere stadier af følelsesmæssig udvikling, hvor de gradvist lærer at genkende, forstå og håndtere deres følelser.

Bøger om følelser kan være et uvurderligt redskab i denne udviklingsproces. Ved at læse bøger, der handler om forskellige følelser og situationer, kan børn lære at genkende og navngive deres egne følelser. Bøger kan også give eksempler på sunde måder at håndtere følelser på, såsom dyb vejrtrækning, at tale om sine følelser eller at finde en voksen, man stoler på, for at få hjælp.

Bøger om følelser kan også styrke børns evne til at forstå andre. Ved at læse om karakterer, der oplever forskellige følelser og udfordringer, lærer børn at sætte sig i andres sted og udvikle empati. Derudover kan læsning af bøger om følelser styrke båndet mellem børn og deres omsorgspersoner. Når man læser sammen, kan voksne og børn tale om de følelser, der bliver beskrevet i bogen, og relatere dem til barnets egne oplevelser. Det åbner op for samtaler om følelser i et trygt og støttende miljø, hvilket er vigtigt for barnets følelsesmæssige udvikling.

Skab et sprog for følelser

Når børn bliver ældre og begynder at udvikle deres sprog, får de mulighed for at udtrykke deres følelser mere præcist. Bøger om følelser kan også hjælpe barnet med at skabe et sprog omkring følelser. Hvilke ord kan man bruge til at beskrive sine følelser, og hvordan føles det eksempelvis i maven, når man er vred eller ked af det?

I alderen 1-3 år kan børn begynde at bruge enkle ord for at beskrive deres følelser, såsom “glad”, “trist” eller “bange”. Denne evne til at sætte ord på følelser er vigtig, da det hjælper dem med at kommunikere deres behov og oplevelser mere effektivt. Børn er meget påvirkede af deres sociale omgivelser og begynder at lære om følelsesmæssige reaktioner gennem observation og efterligning af voksne og jævnaldrende.

Grundfølelser

I 2-3 års alderen begynder børn at få en mere tydelig forståelse af grundfølelser som eksempelvis vrede, glæde, tristhed, frygt og overraskelse. Følelser er knyttet til bestemte ansigtsudtryk, som er sociale signaler. Når du barnet lærer følelserne at kende, vil det på sigt få nemmere ved at tolke andres følelser samt sætte ord på egne følelser. Tilknytning og relationer spiller en kæmpe rolle, når det handler om følelser. Det er de voksne som skal oversætte den store verden til barnet og hjælpe barnet med at forstå og regulere sine følelser. Det sker blandt andet ved, at barnet aflæser sine forældres ansigtsudtryk for at finde ud af, hvordan han eller hun skal føle og reagere på ukendte oplevelser.

Regulering af følelser

Evnen til at regulere følelser udvikles gradvist hos børn og afhænger af både deres biologiske modenhed og miljømæssige faktorer, som opdragelse og støtte fra omsorgspersoner. Generelt begynder børn at udvikle en grundlæggende evne til følelsesregulering i løbet af de første fem leveår, men denne proces fortsætter langt ind i barndommen og ungdommen.

Børn har brug for, at voksne viser vejen, og forstår at hjernens modenhed er en forudsætning, som ingen kan skynde på. Børns hjerne kan ikke nedtone eller berolige store følelser. Derfor er det vigtigt, at barnet får hjælp til at håndtere sine følelser, lige som da barnet fik hjælp til at gå. At regulere følelser er en færdighed, barnet skal lære, og som kræver støtte og tålmodighed.